De Aanpak van onze Bijbelschool

Ontdek de drie pijlers van de River Bible Institute: Woord, Geest & Impact

Woord

Het Woord van God is het zaad dat je leven verandert. Bij RBI krijg je het Woord op een compromisloze manier in je hart gezaaid. Dit zal een sterke basis leggen voor je leven en de bediening!

Heilige Geest

Ontwikkel een persoonlijke en intieme relatie met de Heilige Geest. Je zult over Hem leren, en over hoe je met Hem in kracht kunt bewegen om levens om je heen getransformeerd te zien worden! 

Impact

Bij RBI krijg je niet zomaar hoofdkennis. Je krijgt de kans om in praktijk te brengen wat je leert. Je groeit uit tot een sterke zielenwinnaar die mensen bereikt met de liefde en kracht van God!

Over onze Bijbelschool

Bekijk de onderstaande video over onze driejarige parttime bijbelschool

Selectie uit ons Curriculum

We bieden 26 cursussen aan gedurende 3 jaar, hier vind je een selectie

Geloof

Christelijke Levensstijl

Zielen Winnen

De Heilige Geest

Leadership

Rentmeesterschap

Roeping van God

Dienstbaarheid

Bijbelse Doctrines

Opwekking

Genezing

Nieuwe Schepping

Ben & Jacky Kroeske

De Oprichters van de Bijbelschool

Onze tijd bij de River Bible Institute heeft ons leven voor altijd veranderd. Onze wens is dat dezelfde transformatie die wij door deze Bijbelschool hebben meegemaakt ook plaats vindt in het leven van iedere RBI leerling in Nederland.

Wij geloven dat er in Nederland een leger van gelovigen zal opstaan ​​dat naar de vier hoeken van de aarde zal gaan om de verlorenen te bereiken, opwekking te brengen en naties te transformeren door de kracht van het Woord van God en de Heilige Geest.

God zal zoveel in en door jou doen, dat je uit deze school zult komen als een getransformeerd persoon die vol is van het Woord van God, vol van de Heilige Geest, en klaar en toegerust om te gaan en te doen waartoe God je heeft geroepen!

Ben en Jacky Kroeske, oprichters van de River Bible Institute Nederland

Getuigenis van Afgestudeerden

Het River Bible Institute was een antwoord op ons gebed. We verlangden ernaar dat God ons zou toerusten met volwassenheid en de volheid van Zijn gaven in ons leven. Ook wilden we deel uitmaken van bedieningen die verloren mensen in Nederland bereiken.

In RBI vonden we wat we wilden: meer van God. We leerden om dieper te gaan in Zijn tegenwoordigheid en in het Woord. Door de hernieuwde relatie met Hem liet God zien dat Hij door ons kan werken om mensen in Gods Koninkrijk te brengen!

Michael en Leah Jebb, afgestudeerden van de River Bible Institute

Getuigenis van afgestudeerden 1
Getuigenis van afgestudeerden 2

Getuigenis van Studenten

Het River Bible Institute heeft een stevig fundament van geloof in ons hart gelegd door krachtig onderwijs vanuit Gods principes uit Zijn Woord. Gecombineerd met persoonlijke ontmoetingen met de Heilige Geest in diensten, werden de leugens dat ik niet goed genoeg was gebroken.

Evangelisatie op straat heeft ons meer vrijmoedigheid gegeven en dit alles heeft ons geholpen om in onze bestemming te stappen als vurige discipelen van Jezus.

Timo & Anne-Lynn Wilbrink, Studenten van de River Bible Institute

Werk samen met onze Bijbelschool

Werk met ons samen om leiders op te wekken om opwekking over de hele wereld te brengen

Diploma Uitreikingen

Studenten in 2021

Jaren Actief

Word een Financiële Partner

Werk met ons samen om Leiders op te Richten en het Evangelie te Verspreiden